Syyskokouskutsu (12.10.2019)

VENÄJÄNSINISEMME RY SYYSKOKOUS 2019

Paikka:    Linna-hotelli, Kaikulantie 86, 19600 Hartola   

Aika:    12.10.2019 klo 14.00

   

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020

  6. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle*

  7. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

  8. Muut asiat

  9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus

*Puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi pyrkivän ehdokkaan on ilmoittauduttava hallitukselle vähintään

kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.