Rekisteriseloste 22.8.2016

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 

1 Rekisterin nimi

Venäjänsinisemme ry:n jäsenrekisteri

 

2 Rekisterinpitäjä, ja rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:             Venäjänsinisemme ry
Verkkosivut:    venajansinisemme.fi
Osoite:        Metsätie 16 A 7, 04130 Sipoo                                     
Sähköposti:    puheenjohtaja@venajansinisemme.fi
   
Jäsensihteeri 2016:     
Nimi:            Harri Suhonen
Osoite:        Pitkänsillanranta 11 B 29, 00530 Helsinki
Sähköposti:    jasenrekisteri@venajansinisemme.fi

 

3 Rekisterin käyttötarkoitus

Yhdistyslain (503/89) 11§ mukaisen yhdistyksen jäsenluettelon ylläpitäminen.
Jäsenten osoitetta ja sähköpostiosoitetta sekä puhelinnumeroa käytetään jäsenlehden ja muiden tiedotteiden toimittamiseen sekä muun tarvittavan yhteydenpidon mahdollistamiseen.
Jäsenrekisteriä käytetään jäsenmaksun ja jäsenyystyypin seurantatyökaluna.

 

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat vähintään jäsenen nimi ja postiosoite. Lisäksi jäsen voi ilmoittaa rekisteriin sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Jäsenrekisteriin merkitään jäsentyyppi, jäsenmaksun maksuajankohta sekä tarvittavat lisätiedot tai huomautukset esim. jäsenlehden toimitukseen liittyen.

 

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön jäsenhakemuslomakkeeseen tekemän ilmoituksen mukaan.

 

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

 

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

  1. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
  2. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Venäjänsinisemme ry ja verkkopalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
 

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen osoitteeseen tai sähköisesti yhdistyksen jäsenrekisterin hoitajalle jasenrekisteri@venajansinisemme.fi.

 

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.